Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze to jedna z najszybciej zmieniających się gałęzi prawa. Odczuwają to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy nieustannie do tych zmian muszą się dostosowywać. Czym jednak jest samo prawo gospodarczo i jak można je podzielić? Odpowiedź znajdziesz w tekście.

Prawo gospodarcze  – czym jest?

To inaczej zbiór norm prawnych, które w swojej treści regulują kwestie funkcjonowania gospodarki państwa oraz stosunków gospodarczych, pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Zaliczamy do nich zarówno osoby fizyczne i prawne, a także organy administracji publicznej i państwowej.

W praktyce prawo to odpowiada za regulację działalności gospodarczej – tłumaczy przedstawiciel Kancelaria prawa gospodarczego Warszawa.

Podział prawa gospodarczego

Prawnicy i radcy prawni definiują dwa różne rodzaje prawa gospodarczego. Różnią się one przede wszystkim uczestnikami wszystkich procesów. Zaliczamy do nich:

Publiczne prawo gospodarcze

Ten rodzaj prawa gospodarczego ustala stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami, a państwem. Dokładniej określa swobodę działalności gospodarczej i obrotu gospodarczego na terenie danego kraju. Reguluje między innymi:

  • zasady zakładania działalności gospodarczej,
  • zasady przyznawania koncesji,
  • zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasady obrotu gospodarczego.

Publiczne prawo gospodarcze definiuje również rolę państwa w całym procesie gospodarczym odbywającym się na jego terenie.

Prywatne prawo gospodarcze

Ten rodzaj ustala stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a także pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. W swoim zakresie prawo to obejmuje przede wszystkim przepisy określające rodzaje spółek, których działalność jest dopuszczalna, a także zasady, na jakich mogą funkcjonować.

Co jeszcze definiuje prywatne prawo gospodarcze?

  • Formy przedsiębiorstwa,
  • warunki, które należy spełnić, by móc założyć działalność,
  • warunki relacji pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • warunki relacji pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Podmiotami tej gałęzi prawa gospodarczego są przede wszystkim osoby fizyczne, osoby prawne, państwo i wszystkie inne podmioty prawa publicznego, które biorą czynny udział w obrocie gospodarczym.

Samodzielny monitoring dynamicznie zmieniającego się prawa gospodarczego jest zadaniem trudnym. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawa gospodarczego, która w naszym imieniu będzie przygotowywać umowy, regulaminy i postanowienia, a także na bieżąco śledzić zmiany, które prawodawcy nieustannie wprowadzają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here