Norma ISO 9001 odpowiada za System Zarządzania Jakością. Warto wiedzieć, że jest to najczęściej wdrażana norma na świecie. Do tej pory certyfikat ISO 9001 uzyskało ponad milion organizacji na całym świecie. 

Na czym polega System Zarządzania Jakością i dlaczego warto go wdrożyć?

System ten określa sposób działania organizacji, który ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania biznesu. Certyfikacja ISO 9001 wiąże się z optymalizacją procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest to też system usprawniający zarządzanie firmą poprzez dokładne określenie zadań, procedur, czy zakresu odpowiedzialności. Dzięki podążaniu za wytycznymi systemu można też poprawić wyniki finansowe organizacji. Warto też zauważyć, że certyfikacja ISO 9001 wiąże się z prestiżem i często przyczynia się do wzrostu poziomu zaufania klientów oraz kontrahentów.  Aby dowiedzieć się więcej o zaletach certyfikacji ISO warto wejść tutaj: (http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-iso9001 )

Jak wdrożyć normę ISO 9001?

Aby uzyskać certyfikat ISO 9001 należy wprowadzić System Zarządzania Jakością zgodny z wytycznymi normy. Następnie przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny, podczas którego pracownik niezależnej jednostki certyfikującej weryfikuje poprawność wdrożenia SZJ. Po przedstawieniu wyników audytu organizacja ma jeszcze pewien czas na wprowadzenie poprawek w obszarach, w których pojawiły się niezgodności. Kiedy wszystko już działa zgodnie z przepisami normy ISO 9001, organizacja otrzymuje certyfikat na okres 3 lat.

Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zakłada regularną kontrolę i ciągłe doskonalenie. W związku z tym konieczne jest okresowe weryfikowanie systemu. Jest to zadanie audytora wewnętrznego, który jest pracownikiem firmy i zajmuje się przeprowadzaniem audytów systemu. Audytor wewnętrzny powinien doskonale znać założenia normy oraz posiadać wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania kontroli. Odpowiednim przygotowaniem do wykonywania swoich obowiązków jest udział pracownika w specjalnym kursie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here