Outsourcing to metoda zarządzania firmą, polegająca na przekazaniu obsługi poszczególnych jej działów, podmiotom zewnętrznym. Outsourcing usług księgowych jest praktyką coraz częściej spotykaną wśród polskich firm, niosącą ze sobą szereg korzyści. Jedną z największych zalet korzystania z outsourcingu księgowego są jej niższe koszty, niż w przypadku całkowitych kosztów prowadzenia księgowości wewnątrz firmy. W małych firmach, niemogących sobie pozwolić na zatrudnienie osób specjalizujących się w księgowości, oddelegowanie spraw księgowych specjalistom z zewnątrz sprawia, że jej twórcy mogą skoncentrować całą swoją uwagę na zasadniczej działalności firmy, nie martwiąc się o poprawność kwestii księgowych.

Outsourcing to niższe koszty prowadzenia księgowości

Decydując się na przeniesienie księgowości poza firmę przedsiębiorca ponosi wyłącznie zryczałtowane, miesięczne koszty usług księgowych. Równoznaczne jest to z brakiem konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem własnego działu księgowego. Stawiając na outsourcing nie musimy wydawać znaczących kwot na zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania koniecznego do prowadzenia księgowości, artykułów i sprzętu biurowego oraz utrzymania powierzchni biurowej i przestrzeni potrzebnej do przechowywania dokumentów. Opadają nam także koszty związane z zatrudnieniem własnych księgowych, w tym ich pensje i składki ubezpieczeniowe, koszty szkoleń oraz koszty związane z ich nieobecnością w pracy spowodowane urlopem lub chorobą. Zewnętrzna obsługa księgowa nie wymaga dodatkowej kontroli jakości i efektywności pracy księgowych, ani czasu na rozwiązywanie jego problemów, czy rozwoju, gdyż wszelkie czynności związane z zarządzaniem działem księgowości pozostają w kwestii firmy zewnętrznej.

Outsurcing to gwarancja wysokiej jakości usług księgowych

Firmy oferujące outsourcing księgowości tworzą zespoły pracowników o wysokich kompetencjach w poszczególnych specjalizacjach księgowości oraz z bogatym doświadczeniem zdobytym w praktyce. Pozwala to firmom outsourcingowym świadczyć usługi kompleksowo i profesjonalne, świetnie radząc sobie w sytuacjach kryzysowych. Dysponując pracownikami biegłymi nie tylko w kwestiach księgowości, ale także rachunkowości, czy wybranych specjalizacjach prawa firmy zewnętrzne oferują pomoc wykraczającą poza czystą księgowość, zapewniając – jeśli wymaga tego potrzeba – wsparcie ekspertów z innych dziedzin. Księgowość świadczona przez firmy outsourcingowe ogranicza również ryzyko kar finansowych spowodowanych błędami w rozliczeniach księgowych. Podjęcie współpracy z firmą outsourcingową oznacza przekazanie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ewentualne błędy firmie zewnętrznej. Wparcie ekspertów poparte bezpieczeństwem prawnym oraz znacząca oszczędność sprawiają, że wybór księgowości outsourcingowej jest dla mikropodmiotów oraz firm średniej wielkości niezwykle opłacalne.

Źródło: MDDP Outsourcing – biuro rachunkowe Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here