Ubezpieczenie samochodu to polisa, której wybór musi być dokładnie przemyślany. Podjęcie przypadkowej decyzji może sporo kosztować – i to dosłownie. Dlatego warto poznać najważniejsze cechy, którymi powinna charakteryzować się polisa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie samochodu może mieć charakter obligatoryjny oraz dobrowolny. Niezależnie od tego czy właściciel pojazdu decyduje się wyłącznie na OC lub wybiera także wariant AC, powinien dokładnie przeanalizować każdą ofertę. Dobra polisa komunikacyjna powinna charakteryzować się kilkoma istotnymi cechami.

Szeroki zakres ochrony

Ubezpieczenie samochodu powinno zapewniać odpowiedni zakres ochrony. O ile w przypadku polisy OC jest ona gwarantowana ustawowo, tak w przypadku autocasco to kierowca decyduje o wybranym wariancie.

W ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel przejmuje finansową odpowiedzialność w razie szkód wyrządzonych na osobach lub mieniu przez sprawcę kierującego ubezpieczonym pojazdem.

Natomiast ubezpieczenie AC może obejmować takie zdarzenia jak:

  • uszkodzenie pojazdu na skutek zderzenia ze zwierzęciem ,
  • uszkodzenie samochodu w wyniku zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem (np. drzewem, słupem, płotem, domem),
  • kradzież auta lub elementów jego wyposażenia,
  • akty wandalizmu,
  • zniszczenie pojazdu na skutek działania czynników atmosferycznych i żywiołów (np. grad, burza, pożar, powódź).
  • Ponadto właściciele pojazdów mogą wykupić ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie NNW oraz wiele innych dodatkowych polis, które poszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Atrakcyjna cena

Dobre ubezpieczenie samochodu powinno charakteryzować się korzystną ceną. Nie chodzi jednak o wybór najtańszej polisy, ponieważ to zwykle oznacza niedostateczny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

O ile w przypadku ubezpieczenia OC oferty można faktycznie porównywać wyłącznie pod względem ceny, nie jest to polecane w przypadku polisy AC. Im tańsza, tym z reguły ma wiele wyłączeń lub obwarowana jest dodatkowymi warunkami, np. wysoką franszyzą integralną, wysokim udziałem własnym w szkodzie czy niskim zakresem ochrony.

Wybierając ubezpieczenie pojazdu należy wyważyć między jakością ubezpieczenia a ceną. W tym celu najlepiej porównać oferty przygotowane przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych pod kątem wielu istotnych parametrów. Dopiero potem można porównać cenowo podobne ubezpieczenia.

Szybka likwidacja szkody

Wybierając dobre ubezpieczenie samochodu, warto zwrócić uwagę na sprawność w likwidowaniu szkód. Jest to o tyle istotne, że – w przypadku mocno uszkodzonego pojazdu – zwlekanie z jego naprawą będzie stanowiło dla właściciela spore utrudnienie. Dlatego ważne jest, aby towarzystwo ubezpieczeniowe bardzo szybko podjęło działania, które prowadzą do naprawy uszkodzeń lub wypłaty odszkodowania.

Wybierając konkretną polisę komunikacyjną, warto sprawdzić czy ubezpieczyciel należy do tzw. system BLS (bezpośredniej likwidacji szkód). Takie rozwiązanie pozwala dopełnić wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy bezpośrednio ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym.

Samochód zastępczy

Dobra polisa komunikacyjna powinna zapewniać dostęp do samochodu zastępczego. To przydatne rozwiązanie wówczas, gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu. Na czas naprawy auta, towarzystwo ubezpieczeniowe podstawia samochód tymczasowy, dzięki czemu ubezpieczający nie pozostaje bez środka transportu.

Warto pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC samochód zastępczy gwarantowany jest w ramach obowiązkowej polisy sprawcy. W pozostałych przypadkach trzeba wykupić odpowiednie ubezpieczenie AC – z opcją samochodu zastępczego.

Auto zastępcze przyznawane w ramach ubezpieczenia nie może należeć do klasy wyższej niż uszkodzony pojazd. Ubezpieczyciel ma obowiązek zapewnić auto tej samej klasy lub niższej. Jeżeli więc kierowca na własną rękę znajduje wypożyczalnię i będzie korzystał z pojazdu wyższej klasy, towarzystwo zwróci koszty najmu do wysokości, w jakiej zmieściłoby się wypożyczenie samochodu tej samej klasy.

Ochrona zniżek

Dobre ubezpieczenie komunikacyjne samochodu powinno dawać możliwość ochrony wypracowanych zniżek za bezszkodową jazdę. Dzięki temu – w razie spowodowania kolizji – ubezpieczyciel uzna zdarzenie jako niebyłe. Pozwoli to zachować właścicielowi pojazdu zniżki na dotychczasowym poziomie.

Ochrona zniżek jest wariantem dodatkowo płatnym. Przykładowo, roczny koszt ochrony zniżek OC w PZU wynosi ok. 20 zł. Ochrona zniżek w ramach AC jest dużo droższa – uzależniona od wielu parametrów, dlatego ustalana indywidualnie.

Warto przy tym podkreślić, że ochrona posiadanych zniżek działa wyłącznie do pierwszej kolizji w danym roku obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Druga i każda kolejna stłuczka powoduje pomniejszenie wartości zniżek zgodnie z tabelą bonus malus konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wybór ubezpieczenia samochodu ma znaczenie. Dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto sprawdzić, czy polisa posiada choćby kilka z wyżej wymienionych cech. Jeśli tak, wybrane ubezpieczenie to słuszna decyzja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here