Obraz srogiego szefa, który uważa swoich podwładnych za zło konieczne, słabo płaci i nieustannie kontroluje załogę, powoli odchodzi do lamusa. Pracownik przestał być niewolnikiem, który bez zmrużenia oka godzi się na głodową pensję. Coraz częściej jest traktowany niemal jak partner w interesach, dla którego liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale i powodzenie firmy. Taki pracownik lepiej i chętniej spełnia swoje obowiązki, co przekłada się na zysk przedsiębiorstwa. W związku z tym, zamiast surowego przełożonego, bardziej potrzebuje lidera, który będzie go dopingował i motywował. Ale jak być dobrym liderem i przemówić ludzkim głosem do swoich pracowników?

Sposób myślenia lidera

Współczesny lider wierzy, że pracownik przychodzi do pracy nie tylko w celach zarobkowych, ale i z chęci rozwoju i wykorzystania swoich możliwości. W rezultacie nie traktuje podwładnego jak robota, który mechanicznie wykonuje swoje obowiązki, ale jak osobę zdolną do podejmowania samodzielnych decyzji i potrafiącą z zaangażowaniem realizować cele firmy. W takiej sytuacji lider nie musi sprawować ciągłej kontroli nad zespołem i nie obawia się powierzyć podwładnym nawet bardzo odpowiedzialnych zadań. Aby być dobrym liderem musisz zatem zaufać swoim pracownikom i uwierzyć, że mają do zaoferowania znacznie więcej niż podejrzewałeś. Trzeba również zmienić sposób myślenia – nie oceniaj pracownika z góry i nie przypisuj mu cech negatywnych, nie mając ku temu wyraźnego powodu. Zamiast myśleć „on jest leniwy i nic nie umie”, zastanów się, jak kształtowała się wydajność pracownika w ciągu ostatnich miesięcy i co wpłynęło na spadek jego efektywności.

Bądź autorytetem dla swoich pracowników

Jak być dobrym liderem? Otóż musisz najpierw stać się autorytetem. Umówmy się, nie każdy szef zasługuje na to miano – ani karanie pracowników ani majętność czy wysoka pozycja nie implikują prawdziwego szacunku. Przeciwnie, jeśli chcesz zbudować autorytet na mocnych fundamentach, powinieneś wykazać się wiedzą specjalistyczną oraz umiejętnościami interpersonalnymi – skuteczną komunikacją werbalną i niewerbalną, łatwością nawiązywania kontaktów i zdolnościami negocjacyjnymi. Aby zaskarbić sobie szacunek załogi musisz również umieć przyznać się do błędu, zwłaszcza jeśli pomyłka dotyczyła pracowników.

Chwal za sukcesy i bierz odpowiedzialność za porażki

Wprawdzie sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, ale nie wówczas, kiedy chcesz zostać dobrym liderem. Zachęcasz swoich pracowników do podejmowania wyzwań, dajesz im swobodę w realizowaniu swoich projektów i nie kontrolujesz ich ponad miarę? To świetnie – takie nieco ryzykowne działanie może przynieść wielki sukces. Firma się rozwija, zdobywa nowe rynki, wkracza na wyższy poziom. W takich okolicznościach powinieneś doceniać każdego pracownika z osobna, dziękować, a nawet gratulować podjęcia trafnych decyzji i nietypowych pomysłów. Jednak odważne decyzje mogą również doprowadzić do porażki i tu – odwrotnie niż w przypadku sukcesu – głównym „autorem” jesteś Ty sam. Aby zostać dobrym liderem musisz przyjąć ciężar niepowodzeń na własne barki, natomiast sukcesem powinieneś dzielić się z pracownikami. Pamiętaj bowiem, że przekazanie obowiązków podwładnym nie oznacza zrzeczenia się odpowiedzialności za ich działania.

Zadbaj o dobre relacje z pracownikami

Nie strasz, nie krzycz, nie kontroluj – tak powinno brzmieć credo dobrego lidera. Ta rola wymaga od Ciebie przyjaznego nastawiania wobec podwładnych. Postaraj się zbudować pozytywną atmosferę w pracy np. poprzez wyjazdy integracyjne i wspólne świętowanie sukcesu. Stawiając czoła problemom zachowuj „dobrą energię”, nie pozwól, by potknięcia destabilizowały morale całego zespołu. Jednocześnie nie przekraczaj granicy nadmiernej poufałości, w przeciwnym razie pracownicy będą traktowali Cię jak kumpla i stracisz swój autorytet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here