Jak sprawie rozliczyć PIT-28

Od 2023 roku deklarację PIT-28 będzie składać się w tym samym terminie, co inne formularze podatkowe. Czy jest PIT-28? W jaki sposób można złożyć formularz PIT-28 2023?

Co to jest PIT-28?

Deklaracja PIT-28 dotyczy rocznego rozliczenia osiągniętych przychodów ewidencjonowanych, które są opodatkowane ryczałtem. Druk występuję w dwóch wariantach. PIT-28 składany jest przez podatnika w celu rozliczenia osiągniętych przychodów. Druk PIT-28S składana się po śmierci podatnika, który rozliczał się w ten sposób. PIT-28 przeznaczony jest dla osób, które osiągają przychody z:

 • tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy,
 • ze sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnych upraw i chowu, które są opodatkowane ryczałtem,
 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, w formie indywidualnej, spółki jawnej oraz spółki cywilnej, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Druk PIT-28 – do kiedy składać?

Co to jest PIT-28

PIT-28 przeznaczony jest dla osób, które osiągają przychody ewidencjonowane w formie ryczałtu. Do końca 2022 roku podatnicy musieli rozliczyć się w okresie od 15 lutego do końca lutego. Od 2023 nastąpiły zmiany i obecnie wszystkie deklaracje PIT składa się w jednym terminie, tzn. do ostatniego dnia kwietnia. W przypadku, gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny, termin ten wydłuża się do kolejnego dnia roboczego. Tak będzie w najbliższym roku. W 2023 rozliczyć się z fiskusem będzie można do 2 maja. Warto pamiętać, że nie wywiązanie się z ustalonego terminu grozi konsekwencjami finansowymi

Jak rozliczyć PIT-28?

Rozliczyć się z fiskusem można na kilka sposobów. Nadal funkcjonuje wypełnienie druku w wersji papierowej i dostarczenie do Urzędu Skarbowego. Formularz można dostarczyć osobiście lub wysłać listownie za pośrednictwem poczty polskiej. Trzeba jednak pamiętać, że data wysyłki nie może być późniejsza niż ostatni dzień, w którym możliwe jest złożenie zeznania. Coraz więcej podatników korzysta ze zdalnej możliwości rozliczania i składa PIT-28 online. Rozliczanie online ma wiele zalet. Plusem rozliczania online jest również krótszy czas czekania na zwrot podatku. Podatnicy nie będą czekać dłużej niż 45 dni, a w przypadku zeznań w formie papierowej okres ten może wydłużyć się do 3 miesięcy. Podatnicy mają pewność, że formularz jest aktualny, działa wiele programów, z którym można skorzystać. Można skorzystać m.in. z aplikacji desktopowej e-Deklaracje, usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym oraz licznych programów do rozliczania z fiskusem np. PITax.pl. Rozliczanie PIT-28 2023 online jest proste, intuicyjnie, dane są automatycznie uzupełnianie. System po uzupełnieniu danych wyliczy zwrot lub niedopłatę podatku. Program pozwala zapisać PIT28 do druku i otworzyć w dowolnym czasie, w razie potrzeby. Rozliczenie można wysłać przez internet, czego potwierdzeniem jest UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru. Aby można było skorzystać z tej funkcjonalności, należy w ramach weryfikacji podać kwotę przychodu z zeszłego roku.

Co można uwzględnić w PIT-28?

Druk PIT-28

PIT-28 2023 można rozliczać wyłącznie indywidualnie, prawo nie dopuszcza rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Możliwe jest skorzystanie z ulg i odliczenia od podstawy opodatkowania. W rozliczeniu można uwzględnić od dochodu:

 • darowiznę,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę na internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • odliczenie wpłat na IKZE,
 • składki ZUS,
 • ulgę odsetkową,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Od podatku można również odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną oraz ulgę aktywizacyjną.

Do deklaracji PIT-28 2023 można dołączyć załączniki tj. PIT 28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-WZR oraz PIT/SE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here