praca

Dynamiczny rozwój nowych technologii powoduje, że od pewnego czasu niektóre zawody cieszą się coraz mniejszą popularnością. Powszechny dostęp do środków masowego przekazu oraz globalizacja wzorców pochodzących z wysoko rozwiniętych państw przyczyniają się do nieustannych zmian w sektorach gospodarki, w efekcie czego możemy być świadkami tendencji polegającej na stopniowym wymieraniu tradycyjnych prac. Pomimo rozwoju technologicznego nadal jednak istnieją zawody, które przetrwały próbę czasu i które będą potrzebne społeczeństwu jeszcze przez wiele lat. Jednym z nich jest przedstawiciel handlowy. Choć duże grono ludzi jest utwierdzone w przekonaniu, że praca ta wiąże się z chodzeniem po domach i nachalnym oferowaniem określonych produktów, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Na przestrzeni lat zawód ten przeszedł bowiem poważną reformę i dzisiaj w coraz większym stopniu zależy od indywidualnych predyspozycji pracowników, a także od dobrodziejstw technologicznych, bez których ciężko wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie.

Praca w sprzedaży jako handlowiec

Na początek najlepiej zacząć od wyjaśnienia, czym tak naprawdę zajmuje się przedstawiciel handlowy. Mianowicie jest to osoba, która ma za zadanie reprezentować swoją firmę w kontaktach z klientami bądź kontrahentami. Spektrum jej działań jest jednak bardzo szerokie, albowiem zajmuje się ona nie tylko pozyskiwaniem nowych klientów dla swojego przedsiębiorstwa, ale także utrzymywaniem stałego kontaktu z kontrahentami oraz zawieraniem umów. W obecnych czasach handlowiec coraz rzadziej pełni rolę akwizytora, albowiem dużą część swoich zadań jest w stanie wykonywać za pośrednictwem komputera bądź telefonu. Niemniej jednak praca ta ciągle wiąże się z regularnym kontaktem z drugim człowiekiem i regularnym przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Specyfika tego zawodu wymaga zatem od potencjalnych pracowników olbrzymiej mobilności oraz umiejętności zarówno kulturalnego, jak i przekonującego sposobu komunikowania się.

Zawód przedstawiciela handlowego

Pomimo że wielu osobom zawód handlowca może kojarzyć się z przyjemną i względnie prostą pracą, to w rzeczywistości otrzymanie posady przedstawiciela handlowego nie zalicza się do banalnych zadań. Przede wszystkim handlowiec powinien być osobą otwartą, która potrafi prowadzić długie dyskusje, utrzymując przy nich pełną powagę oraz profesjonalizm. Dużym atutem w tym zawodzie jest osobowość ekstrawertyczna, gdyż dzięki niej możliwe jest sprawne komunikowanie się z drugą osobą. W pracy przedstawiciela handlowego zdecydowanie najważniejsze są nasze ogólne cechy i sposób, w jaki umiemy wpłynąć na postawę klienta, ale oprócz zdolności retorycznych należy posiadać również dużą znajomość języków obcych. Nierzadko zdarza się bowiem, że nasz klient nie potrafi porozumieć się w języku polskim i w takiej sytuacji musimy umieć dostosować się do jego możliwości. Podstawą jest zatem dobra znajomość języka angielskiego, a bycie poliglotą dodatkowo zwiększa nasze szanse na otrzymanie posady w tej branży. Kolejną istotną predyspozycją wzorcowego przedstawiciela handlowego jest posiadanie prawa jazdy. Jak już wcześniej wspominaliśmy, praca ta wiąże się z dużą dyspozycyjnością oraz regularnym przemieszczaniem się po mieście, dlatego umiejętność samodzielnego prowadzenia samochodu jest absolutnie obligatoryjnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby ubiegać się o tę posadę. Handlowiec powinien również posiadać dużą wiedzę na temat artykułów, które oferuje. Ponadto niedopuszczalne jest, by przedstawiciel handlowy dał się wyprowadzić z równowagi i za każdym razem musi potrafić opanować własne emocje, radząc sobie odpowiednio ze stresującymi czynnikami.

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Każdy pracownik, niezależnie od tego, w jakiej branży pracuje, stara się uzyskiwać jak najwyższe miesięczne dochody. Wybór wymarzonej posady zazwyczaj wiąże się nie tylko z naszymi pasjami czy zainteresowaniami, ale również jest podyktowany chęcią zapewnienia godnych warunków zarówno sobie, jak i swoim najbliższym. Podobnie jest w przypadku handlowców. Zawód ten jest umożliwia nam nie tylko poznawanie nowych ludzi i powiększanie swoich zdolności perswazyjnych, ale również gwarantuje relatywnie wysokie zarobki. Wynagrodzenie dla przedstawiciela handlowego jest oczywiście zależne od wielu różnych czynników i nierzadko rozbieżności w zarobkach w tym samym zawodzie są dość duże, aczkolwiek średnie miesięczne zarobki przeciętnego handlowca oscylują w okolicach pięciu tysięcy złotych brutto. Najlepsi przedstawiciele handlowi mogą oczywiście pochwalić się o wiele wyższymi pensjami i jeżeli wykazują się szczególnymi umiejętnościami, którymi wyróżniają się na tle pozostałych pracowników, to są w stanie zarobić ponad sześć tysięcy złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że zarobki przedstawiciela handlowego są zależne również od województwa, w którym oferuje swoje usługi. Najwyższe średnie pensje handlowcy uzyskują w dużych miastach, na czele z województwem mazowieckim, natomiast niższe płace obowiązują w małych miastach lub słabo rozwiniętych województwach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here