Popraw efektywność poprzez biznesplan

Przygotowanie biznesplanu to nie lada wyzwanie. Trzeba stworzyć na przykład studium wykonalności, czyli ocenę i analizę potencjału pomysłu. Trzeba obliczyć koszty, wziąć pod lupę mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Jak to wszystko ogarnąć i jakie są zalety sporządzenia biznes planu?

Cele biznesplanu

Pisząc biznesplan, osiągasz następujące cele:

  • porządkujesz – porządkujesz swoje sprawy i to, co zaprząta Ci głowę w kontekście Twojego przyszłego biznesu. Czarno na białym masz napisane, o co w nim chodzi. Masz wypunktowane, co jest najważniejsze, a co mniej ważne. I co nie jest ważne w ogóle. Szacujesz ryzyko. Określasz, co wykonasz najpierw, a co później. Co wymaga jeszcze dopracowania i czemu należy poświęcić większą uwagę. Krótko mówiąc – układasz sobie dokładnie w głowie, co będziesz po kolei robił.
  • koncentrujesz się na najważniejszych celach – ciężko wybrać konkretny cel, gdy ma się w głowie tyle planów, tyle oczekiwań. I tyle pomysłów. Biznesplan pomaga skoncentrować się na czymś konkretnym. I dopasować najkrótszą drogę do osiągnięcia celu.
  • upewniasz się, że wszystkie czynności zostały uwzględnione – ta korzyść jest o tyle większa, o ile planujesz większe przedsięwzięcie. Przygotowanie biznesplanu daje szansę zorientowania się w tym, czego w Twoim pomyśle brakuje.
  • przeciwdziałasz myśleniu życzeniowemu – często jest tak, że planując w myślach jakieś zadanie nie bierzemy pod uwagę trudnych aspektów przyszłego biznesu. Koncentrujemy się tylko na przyszłych dochodach i zyskach. Patrzymy w przyszłość optymistycznie. Zbyt optymistycznie. Planowanie pozwala spojrzeć na biznes trzeźwym okiem.
  • motywujesz się do osiągnięcia celów – planując, zobowiązujesz się do podjęcia określonych działań. Zgodnie z ideą, że to, co napisane jest ważne. I zgodnie z tym, że lubimy samych siebie widzieć jako konsekwentnych. Więc skoro napisałeś dokładnie, co chcesz osiągnąć, głupio byłoby Ci przez samym sobą przyznać, że nie wywiązałeś się z zadania.
  • ograniczasz strach przed niepewną przyszłością – planując, ograniczasz chaos i niepewność, co do przyszłości. Po prostu – przygotowanie biznesplanu pozwala przyjrzeć się temu, co Cię czeka. Masz przez sobą jaśniejszą przyszłość. I mniej się w związku z tym boisz.
  • Oceniasz potencjał projektu! – czyli tworzysz w ramach planu tzw. studium wykonalności.

Oferty specjalistycznych firm

Jeśli chcesz stworzyć super biznesplan i osiągnąć spektakularne wyniki, skieruj swoje kroki do specjalistycznej firmy. Firmy, która wykonała już niejeden taki plan biznesowy i ma po prostu doświadczenie. Ma także referencje. Skieruj się do firmy, która profesjonalnie stworzy studium wykonalności (ang. feasibility study) określające mocne i słabe strony projektu i zagrożenia z nim związane.

Specjalistyczna firma tworzy biznes plany służące pozyskaniu na przykład dotacji unijnych, kredytu deweloperskiego czy pozyskania kredytu lub finansowania od zewnętrznego inwestora.

Taki biznesplan zawiera między innymi podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jego sytuacji ekonomiczno–finansowej, cele projektu, wymagania prawne, plan działań marketingowych, plan zatrudnienia, plan budżetu, koszt projektu, analizę SWOT, główne zagrożenia, prognozy, amortyzację, wskaźniki finansowe czy analizę opłacalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here