Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa

W czasie istnienia firmy konieczna może być jej wycena. Wycenę taką przeprowadza się za pomocą różnych metod, z różnych powodów, może mieć ona także różne funkcje.

Czym jest proces wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem, który w skrócie polega na określeniu pieniężnej wartości firmy. W czasie przeprowadzania wyceny korzysta się z określonych metod badawczych i obejmuje określenie wartości wszystkich elementów majątkowych danego przedsiębiorstwa. Wykorzystane w procesie wyceny firmy metody i procedury muszą gwarantować jej bezstronność oraz dokładność i rzetelność – bez tych cech całe badanie jest niewiarygodne.

Po co wyceniać firmę?

Wycenę przedsiębiorstw przeprowadza się, by poznać wartość firmy poddawanej badaniu. Najczęstsze powody dla których dokonywana jest wycena przedsiębiorstw to:

kupno lub sprzedaż firmy
– wyliczenia podatkowe
– postępowania układowe, upadłościowe, likwidacyjne i cywilnoprawne
– określenie zdolności kredytowej i postępowań cywilnoprawnych. Niezależnie od przyczyny wyceny firmy musi ona być rzetelna, bezstronna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Każda taka wycena ma ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych, stanowi argument w negocjacjach czy mediacjach. Wycena przedsiębiorstwa może pełnić też zróżnicowane funkcje, wśród których najczęściej wymienianymi są:
– funkcja doradcza czyli decyzyjna
– Funkcja mediacyjna
– funkcja zabezpieczająca
– funkcja argumentacyjna.

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Kiedy wiadomo po co, czas zastanowić się – jak? Przedsiębiorstwo można wyceniać za pomocą różnych metod, które zależne są od m.in. od kondycji firmy i całej gospodarki oraz funkcji jaką ma taka wycena pełnić. Najczęściej stosowane metody wyceny przedsiębiorstw to:

– metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych(DCF – discounted cash flow)
– metoda porównawcza (mnożnikowa)
– modele opcyjne
– metoda dochodowa (Najbardziej uniwersalna i najbardziej miarodajna przy określaniu rzeczywistej wartości wycenianej firmy). W trakcie wyceny przedsiębiorstwa pod uwagę bierze się wszystkie jego elementy i całościowy majątek, a więc m.in. papiery wartościowe, dobra prawne i materialne (np. patenty i znaki handlowe), a także firmę całościowo.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here