Zwrot podatku z zagranicy

Podatnicy rozliczający się w Polsce, a pracujący poza jej granicami mogą starać się o zwrot podatku z zagranicy. Podstawowym dokumentem będzie oczywiście nasz PIT oraz wewnętrzne procedury kraju, w którym pracowaliśmy. Dochody z niektórych państw muszą być wykazane w polskim zeznaniu, natomiast z innych nie musimy się starać o zwrot.

Jak starać się o zwrot podatku?

Dochody, które osiągnęliśmy za granicą należy wykazać w PIT-36. Ten obowiązek jest uzależniony od dwóch czynników. Po pierwsze, jeżeli posiadamy polską rezydencję podatkową, wtedy mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych. Po drugie, warto wiedzieć, jaką umowę podpisała Polska z danym krajem, w którym pracowaliśmy. Dochody z niektórych z nich są zwolnione z opodatkowania, z innych – należy je wykazać w PIT.

Polskie przepisy podatkowe

Rezydent, który rozlicza się w Polsce i osiąga dochody w kraju, który ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym, powinni się rozliczyć w ojczyźnie z dochodów zagranicznych. Te zarobki wpisujemy w odpowiednie pozycje sekcji D w PIT-36. Poza tą opcją, gdy pracujemy w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę wyłączenia z progresją, to nie musimy wypełniać polskiego PIT, o ile dochody uzyskaliśmy tylko za granicą. Gdy jednak zarabialiśmy i w Polsce, i za granicą, to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w sekcji H PIT-36 i nie dolicza się ich do dochodów polskich, natomiast mają one wpływ na obliczenie podatku do zapłaty w Polsce.

Jak rozliczyć zwrot?

O tym, czy otrzymamy zwrot podatku z zagranicy, decyduje przede wszystkim kraj, w którym pracowaliśmy i w którym odprowadzaliśmy zaliczki. W celu unikania podwójnego opodatkowania, zwrotu podatku z zagranicy nie wykazujemy w polskim PIT, ani nie doliczamy podatku zapłaconego za granicą. Natomiast inaczej sprawa się ma w przypadku kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego. Taki zwrot podatku z zagranicy wykazujemy w polskich zeznaniach podatkowych składanych za dany rok. Po wykazaniu zwrot, jeśli wcześniej odliczyliśmy podatek zapłacony za granicą, a potem zostanie on nam oddany. Nie zawsze jest to cała kwota zwrotu podatku z zagranicy, ponieważ w polskim PIT wpisujemy tę część zwrotu podatku z zagranicy, którą wcześniej odliczyliśmy.

Kwota zwrotu zależy od uzyskanego dochodu i podatku pobranego przez pracodawcę. Te przepisy dotyczą tych wszystkich, którzy pracowali za granicą i odprowadzali tam podatki, co mogą udokumentować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here